ZIARAH BANJIR DI PAHANG

BAKP telah mengadakan ZIARAH BANJIR pada 30 Disember 2007 yang lalu menutup tirai 'KAMI PRIHATIN' 2007. Seramai 20 orang sukalerawan KAMI PRIHATIN telah pergi ke Peramu Jaya dan Pekan di Pahang. Lebih daripada 36 keluarga dhaif telah kami temui dan mereka telah diberikan sumbangan dalam bentuk wang ringgit, ubat-ubatan dan makanan. Kami juga bertemu dengan beberapa orang ibu tunggal dan sempat mengagihkan sumbangan berupa wang ringgit. 

Atas sikap prihatin, sukarelawan muslimin kami sempat bergotong royong membersihkan surau yang teruk dilanda banjir. Sebahagian Dana Kami Prihatin juga digunakan sebagai sumbangan kepada surau tersebut untuk proses pemuliharaan akibat banjir. 


© 2000 - 2009 powered by
www.doteasy.com