Anda Juga Prihatin Seperti Kami? 

Sumbangan anda sama ada dalam bentuk wang ringgit mahupun tenaga senantiasa kami harapkan. Marilah kita bersama-sama bergabung tenaga untuk menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Inilah masanya untuk kita berbakti kepada masyarakat.

Sumbangan dalam bentuk wang ringgit boleh disalurkan ke:

Dana Kami Prihatin:

 Bank Nombor Akaun
 BIMB 12113010026150

 


© 2000 - 2009 powered by
www.doteasy.com